Fabrikasjon av rør, struktur og mekanisk vedlikehold

West Piping leverer fabrikasjon av rørsystemer, struktur og mekanisk vedlikehold av ventiler, pumper, motorer, kompressorer og annet mekanisk utstyr.

Offshore & Industri

Fabrikasjon, installasjon og service innen de fleste disipliner. Vi leverer til offshore, industri og fornybar energi. Vårt personell har kompetanse og erfaring innen sveising, konstruksjon, fabrikasjon og mekanisk vedlikehold. Rammeavtaler og prosjektbaserte kontrakter.

Mekaniske utfordringer?

I gang med et nytt prosjekt?