Våre tjenester

Prosjektering og fabrikasjon av rørsystemer,
struktur, mekanisk vedlikehold og service

Sveising

Sveiseprosedyrer er kvalifisert og godkjent av 3.-part, tilfredsstiller PED og NORSOK M-601, TR 1826 (Equinor offshore) og TR 1859 (Equinor Mongstad). Sveisepersonell er kvalifisert i henhold til NS EN ISO 9606-1 FM4 OG FM6 for stål og i henhold til NS EN ISO 9606-5 for titan.

Sveisekoordinering er utført av sertifisert sveisekoordinator i henhold til NS EN ISO 1731 (IWE). Sveiseinspeksjon i henhold til IWI-C.Fabrikasjon, inspeksjon og trykktesting i henhold til TR 1859, TR 1922, TR 2323, TR 1826 og NORSOK M-601.

Materialer:

Titan // Super Duplex // Duplex // 6Mo // 316 // Inconel //CS

Gratis konsultasjon av ditt prosjekt?

Mekanisk vedlikehold

- rammeavtaler og prosjektkontrakter

Vi utfører mekanisk vedlikehold og service på ventiler, pumper, kompressorer, vifter og annet tilsvarende mekanisk utstyr. I tillegg gjør vi prosjektering og fabrikasjon av rør/rørsystemer og struktur. Vi gjør inspeksjoner på anlegg og installerer utstyr produsert av oss eller av 3. part. Noen eksempler på arbeid utført av oss:

– Sveising
– Isolasjon
– Boltetrekking
– Vedlikehold av «pipeline pigs»
– NDT i samarbeid med underleverandør
– Vedlikehold av varmevekslere
– Varmebehandling
– Overflatebehandling i samarbeid med underleverandør

Bli bedre kjent med West Piping og våre løsninger.

Strukturfabrikasjon

- produksjon av rør og rørsystemer

Produksjon av rørsystemer i henhold til isometriske tegninger eller tilpasning av rør på anlegg i henhold til allerede installerte rør og utstyr. Vi utfører også elektronisk oppmåling av eksisterende rør.

Produksjon av plattformer, lagertanker og annet mekanisk utstyr og struktur til landbasert industri, maritime sektoren, oppdrettsanlegg og skip.

Produserer og installerer plater som skal skiftes ut i materialkvaliteter spesifisert av kunde. 

Andre behov og ønsker? Ingen problem - spør oss!

Rørteknikk ingeniør

– CAD design av rørsystemer i henhold til spesifikasjoner.
– CAD design av struktur og utstyr.
– Sveising og mekanisk rådgivning.
– Sveiseinspeksjon, dokumentkontroll.
– Prosjektledelse innen «piping engineering»

Multidisiplin prosjektledelse

- vi sikrer ferdigstilling og verdiskaping.

Vi bistår i hele prosessen i ditt prosjekt. Alt fra prosjektledelse, estimering og planlegging i forhold til kundens frister, til innkjøp, prosjektadministrasjon, HMS og kvalitetssikring. 

Administrasjon av underleverandører innen NDT-kontroll, stillas, isolering, overflatebehandling, elektro og instrument, logistikk og sammenstilling.